ZAKELIJKE EINDGEBRUIKERS:

ROB kan voor u het volgende verzorgen:

Advies W-installaties

ROB kan voor u, op basis van uw wensen, de totale werktuigbouwkundige installaties adviseren en uitwerken. Dit omvat riolering, water, sanitair, gas, verwarming, ventilatie en luchtbehandeling, koeling, meet- en regeltechniek, maar ook broninstallaties en overige duurzame technieken.

Technische beoordeling van w-installaties

Indien er problemen of storingen zijn met betrekking tot uw w-installaties, kan ROB voor u het probleem analyseren en de oplossing aandragen. ROB kan hierbij voor u een geschikte partij adviseren, die de technische aanpassingen voor u kan verzorgen. Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden.

Totaalpakket

Een totaalpakket (bouwkundig/elektrotechnisch/werktuigbouwkundig) van advies tot en met de onderhouds-, en beheerfase met de garantie: “Geen meerwerk tenzij er planwijzigingen zijn”. ROB kan u deze garantie bieden door met vaste bouwpartners (voor installaties en bouw) uw project te realiseren. Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden en voorwaarden.

Realistisch

Een ‘dik’ bestek met pagina’s aan technische omschrijvingen, zeggen vaak minder dan volledig uitgewerkte werktekeningen (2-, of 3D). Door met vaste partners voor u een totaalconcept uit te werken en een gezamenlijk belang te creëren, kan ROB voor u een realistisch beeld schetsen van uw totale project en de bijbehorende kosten in de ruimste zin van het woord (investeringen, exploitatiekosten enzovoorts).

ROB ontwerpt voor u als eindgebruiker uitsluitend met vaste bouwpartners die op elkaar ingespeeld zijn, waardoor de unieke garantie afgegeven kan worden: “geen meerwerk tenzij er planwijzingen of aanvullende wensen zijn”. ROB kan deze unieke garantie uitsluitend bieden door met adviseurs, installateurs en aannemers samen te werken die deze garanties ook durven te geven.

“geen meerwerk tenzij er planwijzingen of aanvullende wensen zijn”

Optimaal

Door middel van gesprekken met u, kan ROB met de bouwpartners voor u, het meest optimale ontwerp bepalen. In deze gesprekken worden geen technische vragen aan u gesteld, zoals: “Wilt u een bodemenergiesysteem of wilt u een kanaalplaatvloer?” Er worden vragen gesteld die u, als eindgebruiker wel kunt beantwoorden. Daarnaast worden uw overige wensen in kaart gebracht. ROB kan vervolgens met de partners uw antwoorden vertalen naar installatietechnische en bouwkundige concepten die aansluiten bij uw wensen. Op deze manier kan een eindgebruiker zonder detailkennis van installaties of bouwkunde toch richting geven aan het bouw-, en installatieconcept. Uiteraard zal ROB met de bouwpartners hierbij altijd waken voor wensen die met elkaar conflicteren.

Betrouwbaar

ROB werkt uitsluitend met betrouwbare partners, die op elkaar ingespeeld zijn. Door de jarenlange ervaring van ROB, kan ROB voor u de selectie maken van bouwpartners. Er wordt binnen het bouwteam een gezamenlijk belang gecreëerd, zodat u als eindgebruiker het vertrouwen kunt hebben dat er voor u gewerkt wordt.

Meer informatie nodig?

Wij staan u graag te woord om u meer te vertellen over onze diensten.

Meer informatie nodig?

Wij staan u graag te woord om u meer te vertellen over onze diensten.

ROB heeft ruime ervaring met de volgende softwarepakketten: